Catatan

Tunjukkan catatan dari 2018

Puisi Musim Tengkujuh ii - Moechtar Awang

Mayat - Moechtar Awang

Pesanan Buat Seorang Isteri ii - Moechtar Awang

surat i - Moechtar Awang

Wawancara Muhammad Haji Salleh

Telor – Sapardi Djoko Damono

Waktu Kau Tidur – Sapardi Djoko Damono

Narsisus – Sapardi Djoko Damono

Berjalan Ke Barat Waktu Pagi Hari

Mata Pisau – Sapardi Djoko Damono

Yang Fana Adalah Waktu – Sapardi Djoko Damono

Hatiku Selembar Daun – Sapardi Djoko Damono

Sihir Hujan – Sapardi Djoko Damono

Hujan dalam Sajak (2) – Leo AWS

Malam Ini – JM Aziz

Mata Gerhana – Latiff Mohidin

Petang Condong - T. Alias Taib

Satu Cerita Cinta – Zurinah Hassan

Hari yang Suram – S. Rahmah Bachik

Satu Percakapan Singkat dengan Teman Penyair – Zurinah Hassan

Warga Petani - Dharmawijaya

Dua Dunia – Anis Sabirin

Dongeng Dinihari - Latiff Mohidin

Kulontar Wajahku ke Luar Kota - Kamil Muhammad

Terawih - Firdaus Abdullah

Peti Surat di Muka Pintu - Baha Zain

Ingatan kepada Kawan XXXI - Zaen Kasturi

Meradang & Menerjang Bersama Chairil

Ulasan Puisi Permintaan Raja Kepada Gembala